Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati

- Dopolnjena baza podatkov GIS skupnih čezmejnih vodonosnikov.

- Identifikacija občutljivih kazalcev in najboljših metodologij za rezultate v smislu razmerja / stroškov, karakterizacija teles podzemne vode v čezmejnem bazenu, nadzor meje in odkrivanje degradacijskih odgovorov in če je le mogoče tudi vzroke (naravne in / ali antropogene).

- Opredelitev stroškov in koristi, gospodarske in okoljske posledice zaradi prehoda iz razdrobljega spremljanja in upravljanja virov podzemne vode v čezmejnem upravljanju meja in kaj lahko ublaži podnebne spremembe v teku.

- Smernice za kvalitativno in kvantitativno izboljšanje stanja čezmejnih voda in podzemne vode, za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejne podzemne vode.

- Predlog za vključitev območja Julijskih Alp med območja visoko kakovostnih vodnih virov, v skladu z direktivo voda WFD.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije