Okrogla miza: "VODA - VIR ŽIVLJENJA?"

Novice

Okrogla miza: "VODA - VIR ŽIVLJENJA?"

V dvorcu Coronini na Občini Šempeter Vrtojba je 24. aprila 2014 potekala okrogla miza z naslovom »Voda – vir življenja?«. Na okrogli mizi je bila predstavljena trenutna kakovost površinskih in podzemnih voda na območju vodonosnika Mirensko-Vrtojbenskega polja ter potoka Vrtojbica. Spremljanje kakovosti površinskih in podzemnih voda na tem območju poteka v okviru dveh italijansko-slovenskih projektov, na projektu ASTIS (Podzeme vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča) in na projektu GOTRAWAMA – (Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice). Kot vodilni član pri obeh projektih sodeluje Univerza v Novi Gorici, člani projektnih skupin pa so na slovenski strani še Občina Šempeter Vrtojba, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje,  Nacionalni laboratorij za hrano, okolje in zdravje ter Geološki zavod Slovenije. Glavni cilj projektov je analizirati tenutno stanje kakovosti voda na tem območju in pripraviti smernice za skupno upravljanje čezmejnih in površinskih voda na čezmejnem območju Slovenije in Italije.

Po uvodnem pozdravu dr. Aste Gregorič iz Univerze v Novi Gorici je prisotne nagovoril župan občine Šempeter-Vrtojba, gospod Milan Turk, ki je poudaril, da se na občini Šempeter Vrtojba zavedajo pomembnosti spremljanja kakovosti voda in načrtovanju ukrepov za znižanje onesnaženosti vode, med katere sodi gradnja nove čistilne naprave na Vrtojbici. Dr. Janko Urbanc z Geološkega zavoda Slovenije je predstavil stanje vodonosnega sistema Vrtojbenskega polja skozi čas. Sledila je predstavitev dr. Romine Žabar iz Univerze v Novi Gorica o analizi kakovosti podzemnih voda in potoka Vrtojbice. Gospod Mitja Gorjan iz Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d. je udeležence okrogle mize seznanil s potekom gradnje čistilne naprave na Vrtojbici, ki bo bistveno vplivala na izboljšanje stanja kakovosti nadzemnih voda na tem območju. Okroglo mizo je zaključil gospod župan Milan Turk, z obvezo, da se bodo poleg izgradnje čistilne naprave na Vrtojbici v Občini Šempeter-Vrtojba tudi trudili preprečiti črna odlagališča, ki prispevajo k onesnaženosti podzemnih in nadzemnih voda.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije