O projektu

O projektu

V skladu z operativnim programom vodni viri predstavljajo velike možnosti za čezmejno sodelovanje ob upoštevanju pomembnosti njihovega spremljanja z namenom preprečevanja ekoloških (onesnaževanje) in naravnih (poplave) tveganj.
Podnebne spremembe in večje človeško onesnaževanje ogrožajo kakovost in količino vodnih virov in vedno več se poroča o pojavu dezertifikacije, degradacije ekosistemov, krize kmetijske proizvodnje in zmanjšanje dostopa do vode. S suhim letom 2003 so te pomanjkljivosti razvidne tudi v nekaterih delih severne Evrope z vlažnim podnebjem. Poslabšanje kakovosti vodnega cikla, poleg zmanjšane kakovosti življenja, lahko povede v spore v čezmejnem prostoru in počasni proces povezovanja med državami EU. Velikost evropskih čezmejnih porečij zapleta analizo stroškovne učinkovitosti novega upravljanja voda, ki presega teritorialne meje in niso znane tehnološko in socialno-ekonomske težave, ki lahko nastanejo in upočasnijo pojav sistemske integracije spremljanja in upravljanja.
ASTIS predlaga razvoj metodologij za opredelitev in spremljanje virov podzemne vode, analizira vodni cikel in ponovno poroča o podnebnih spremembah. Ponuja dve reprezentativni pilotni območji s področja okolja in kvalitativne in kvantitativne metodologije za uporabo inovacij, ki so bile razvite za analizo vodonosnikov v projektu CAMI (program LIFE).

 

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije