Termine della tassonomia

Events

Geofizikalna in geokemijska delavnica / Workshop geofisico e geochimico

Vabimo Vas na Geofizikalno in geokemijsko delavnico, ki bo potekala pod vodstvom Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta  (OGS), Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) in Univerze v Ferrari (UniFE).
Delavnica bo potekala v četrtek, 26.3.2015 na Geološkem zavodu Slovenije v Ljubljani. Uvodnemu delu s predavanji bo sledila predstavitev na terenu.

Memoria sul progetto ASTIS / Nagrada za prispevek

Al "IX Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume" che si è svolto a Venezia il 18-19 novembre è stata premiata una memoria sul progetto ASTIS con la seguente motivazione:
"Per la produttiva esperienza condotta con i metodi della partecipazione propri dei Contratti di Fiume, applicata alla salvaguardia di una risorsa idrica che non si vede, come le acque sotterranee in un ambito internazionale transfrontaliero Italo-Sloveno".

Na IX. italijanskem nacionalnem srečanju "Contratti dei Fiume", ki je potekalo 18. in 19. novembra v Benetkah, je bil nagrajen prispevek o projektu ASTIS za "produktivne izkušnje uporabljenih participacijskih metod v primeru zaščite podzemnih voda v mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem okolju".

"Progetto ASTIS - Gestione coordinata delle acque sotterranee transfrontaliere"

Zaključna konferenca / Conferenza finale

Vabimo vas na zaključno konferenco,ki bo potekala / Vi invitiamo alla conferenza finale che si terrà

21. 10. 2014
z začetkom ob 9:30 / a partire dalle 9:30
v Hotelu Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica / presso l'Hotel Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica

Vabilo-SLO, Program-SLO
Invito-ITA, Programma-ITA

Na konferenci bomo predstavili rezultate in zaključke projekta. Vabljeni so vsi, ki jih zanima področje upravljanja, zaščite in kakovosti podzemnih voda na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, tako strokovnjaki kot tudi splošna javnost. /
La conferenza presenterà i risultati e le conclusioni del progetto. Sono invitati tutti coloro che sono interessati nel campo della gestione, della sicurezza e della qualità delle acque sotterranee nella zona di confine tra la Slovenia e l'Italia, sia gli esperti che il pubblico in generale.

Strokovni posvet "Čezmejni vodonosniki povodja Soče" - 11.9.2014

Vabimo Vas na strokovni posvet, kjer bomo predstavili čezmejni kraški vodonosnik Kanin in medzrnski vodonosnik Soča/Isonzo. Posvet bo namenjen predvsem strokovnjakom in državnim inštitucijam s področja upravljanja voda. Glavni namen je predstavitev problematike upravljanja čezmejnih vodonosnikov na območju slovensko-italijanske meje, predstavitev dosedanjih rezultatov projekta ter izmenjavi mnenj in predlogov. Program

WP5 - Incontro operativo

è programmato per mercoledì 3 settembre a Gorizia c/o Palazzo ATTEMS P.zza De Amicis 2 l’ultimo incontro operativo del percorso partecipativo che accompagna il progetto ASTIS.

Študentska ekskurzija / Escursione didattica

Skupina za Petrologijo in Geokemijo Oddelka za fiziko in zemeljske znanosti Univerze v Ferrari v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici organiza študentsko ekskurzijo o geoznanostih in okolju za slovenske in italijanske študente     /    Gruppo di Petrografia e Geochimica del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra in collaborazione con l'Università di Nova Gorica organizza l'escursione diddatica per gli studenti sloveni e italiani.

Predstavitveni sestanek / Incontro di apertura

Vabilo / Invito

Predstavitveni sestanek / Incontro di apertura

Kdaj / Quando: 29.4.2014 16:00 - 18:30

Kje / Dove: GORIZIA PALAZZO ATTEMS, P.za De Amicis . 2

Predstavitev bo potekala v italijanskem jeziku / La presentazione si terrà in italiano

 

Okrogla miza: "VODA - VIR ŽIVLJENJA?" / Tavola rotonda: "L'ACQUA - FONTE DI VITA?"

Vabilo / Invito

na okroglo mizo "Voda - vir življenja?" / alla tavola rotonda "L'acqua - fonte di vita?"

Kdaj / Quando: 24.4.2014 10:00

Kje / Dove: v veliki dvorani Občine Šempeter-Vrtojba / presso la sala convegni del Municipio del Comune di Šempeter-Vrtojba

Projektna delavnica / Workshop del progetto

9. oktobra 2013 bo potekal projektni sestanek, na katerega so vabljeni vsi projektni partnerji. / Workshop del progetto si svolgerà il giorno 9. ottobre 2013 con tutti i partner.

 

Predstavitev / Presentazione, Solkan - 14.6.2013

V petek, 14.6.2013 smo na svetovnem prvenstvu v spust sprintu Solkan 2013 osnovnošolcem predstavili projekt Astis, model in značilnosti toka vode skozi vodonosnik.