Termine della tassonomia

zaključna konferenca

Zaključna konferenca / Conferenza finale

Vabimo vas na zaključno konferenco,ki bo potekala / Vi invitiamo alla conferenza finale che si terrà

21. 10. 2014
z začetkom ob 9:30 / a partire dalle 9:30
v Hotelu Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica / presso l'Hotel Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica

Vabilo-SLO, Program-SLO
Invito-ITA, Programma-ITA

Na konferenci bomo predstavili rezultate in zaključke projekta. Vabljeni so vsi, ki jih zanima področje upravljanja, zaščite in kakovosti podzemnih voda na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, tako strokovnjaki kot tudi splošna javnost. /
La conferenza presenterà i risultati e le conclusioni del progetto. Sono invitati tutti coloro che sono interessati nel campo della gestione, della sicurezza e della qualità delle acque sotterranee nella zona di confine tra la Slovenia e l'Italia, sia gli esperti che il pubblico in generale.