Termine della tassonomia

Vipava

Študentska ekskurzija / Escursione didattica

Skupina za Petrologijo in Geokemijo Oddelka za fiziko in zemeljske znanosti Univerze v Ferrari v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici organiza študentsko ekskurzijo o geoznanostih in okolju za slovenske in italijanske študente     /    Gruppo di Petrografia e Geochimica del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra in collaborazione con l'Università di Nova Gorica organizza l'escursione diddatica per gli studenti sloveni e italiani.

Visoke vode - november 2013

astis / Mar, 11/26/2013 - 10:19

Ob deževju 4. in 5. novembra 2013 je na Vipavskem padlo med 60 in 90 mm padavin. Zaradi deževja je reka Vipava presegla opozorilne vrednosti in poplavila več lokalnih cest in kleti, vendar pa ni povzročila večje škode.