Termine della tassonomia

projektni sestanek

Projektna delavnica / Workshop del progetto

9. oktobra 2013 bo potekal projektni sestanek, na katerega so vabljeni vsi projektni partnerji. / Workshop del progetto si svolgerà il giorno 9. ottobre 2013 con tutti i partner.