Termine della tassonomia

Astis

Geofizikalna in geokemijska delavnica / Workshop geofisico e geochimico

Vabimo Vas na Geofizikalno in geokemijsko delavnico, ki bo potekala pod vodstvom Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta  (OGS), Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) in Univerze v Ferrari (UniFE).
Delavnica bo potekala v četrtek, 26.3.2015 na Geološkem zavodu Slovenije v Ljubljani. Uvodnemu delu s predavanji bo sledila predstavitev na terenu.

Acqua alta - Novembre 2013

astis / Mar, 11/26/2013 - 11:30

Il 4 e 5 novembre 2013, sulla Valle del Vipacco cadde tra 60 e 90 mm ​​di precipitazione. A causa delle piogge, il fiume Vipacco ha superato i livelli di allarme e allagato strade e scantinati locali, ma non ha causato gravi danni.

Visoke vode - november 2013

astis / Mar, 11/26/2013 - 10:19

Ob deževju 4. in 5. novembra 2013 je na Vipavskem padlo med 60 in 90 mm padavin. Zaradi deževja je reka Vipava presegla opozorilne vrednosti in poplavila več lokalnih cest in kleti, vendar pa ni povzročila večje škode.
 

Projektna delavnica / Workshop del progetto

9. oktobra 2013 bo potekal projektni sestanek, na katerega so vabljeni vsi projektni partnerji. / Workshop del progetto si svolgerà il giorno 9. ottobre 2013 con tutti i partner.

 

Predstavitev / Presentazione, Solkan - 14.6.2013

V petek, 14.6.2013 smo na svetovnem prvenstvu v spust sprintu Solkan 2013 osnovnošolcem predstavili projekt Astis, model in značilnosti toka vode skozi vodonosnik.