ASTIS

Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soca

Il progetto ha lo scopo di sviluppare linee guida per l’importante problema italo-sloveno nel settore della gestione di acque nel bacino transfrontaliero del fiume Isonzo, rilievato sulla gestione integrata delle falde acquifere transfrontaliere, in particolare della valorizzazione qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee e la tutela e uso della falde acquifere transfrontaliere.

      

 

Featured event

Vabimo Vas na Geofizikalno in geokemijsko delavnico, ki bo potekala pod vodstvom Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta  (OGS), Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) in Univerze v Ferrari (UniFE).
Delavnica bo potekala v četrtek, 26.3.2015 na Geološkem zavodu Slovenije v Ljubljani. Uvodnemu delu s predavanji bo sledila predstavitev na terenu.

Projekt ASTIS/Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto ASTIS/Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soca finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije