Taksonomski izraz

podzemna voda

Zaključna konferenca / Conferenza finale

Vabimo vas na zaključno konferenco,ki bo potekala / Vi invitiamo alla conferenza finale che si terrà

21. 10. 2014
z začetkom ob 9:30 / a partire dalle 9:30
v Hotelu Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica / presso l'Hotel Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica

Vabilo-SLO, Program-SLO
Invito-ITA, Programma-ITA

Na konferenci bomo predstavili rezultate in zaključke projekta. Vabljeni so vsi, ki jih zanima področje upravljanja, zaščite in kakovosti podzemnih voda na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, tako strokovnjaki kot tudi splošna javnost. /
La conferenza presenterà i risultati e le conclusioni del progetto. Sono invitati tutti coloro che sono interessati nel campo della gestione, della sicurezza e della qualità delle acque sotterranee nella zona di confine tra la Slovenia e l'Italia, sia gli esperti che il pubblico in generale.

Strokovni posvet "Čezmejni vodonosniki povodja Soče" - 11.9.2014

Vabimo Vas na strokovni posvet, kjer bomo predstavili čezmejni kraški vodonosnik Kanin in medzrnski vodonosnik Soča/Isonzo. Posvet bo namenjen predvsem strokovnjakom in državnim inštitucijam s področja upravljanja voda. Glavni namen je predstavitev problematike upravljanja čezmejnih vodonosnikov na območju slovensko-italijanske meje, predstavitev dosedanjih rezultatov projekta ter izmenjavi mnenj in predlogov. Program