Taksonomski izraz

Kanin

Študentska ekskurzija / Escursione didattica

Skupina za Petrologijo in Geokemijo Oddelka za fiziko in zemeljske znanosti Univerze v Ferrari v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici organiza študentsko ekskurzijo o geoznanostih in okolju za slovenske in italijanske študente     /    Gruppo di Petrografia e Geochimica del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra in collaborazione con l'Università di Nova Gorica organizza l'escursione diddatica per gli studenti sloveni e italiani.