Aktivnosti

Aktivnosti

DELOVNI SKLOP 1 - KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA

1. Koordinacija projekta in spremljava njegovega poteka
2. Koordinacija finančnih stroškov projekta
3. Poročanje partnerjev


DELOVNI SKLOP 2 - PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI


DELOVNI SKLOP 3 - ČEZMEJNI VODONOSNIKI

1. Analiza multidisciplinarnih metodologij (litostratigrafske, geofizikalne, hidrogeološke in geokemijske) določanja čezmejnih vodonosnikov
2. Identifikacija čezmejnih vodonosnikov in poenotenje njihovega poimenovanja
3. Revizija in optimizacija obstoječe opazovalne mreže
4. Aplikacija multidisciplinarnih metodologij na pilotnih območjih
5. Analiza kakovostnega in količinskega stanja vodonosnikov


DELOVNI SKLOP 4 - ZAŠČITA ČEZMEJNIH PODZEMNIH VODA

1. Ranljivost in ogroženost vodonosnikov
2. Analiza metod določanja vodovarstvenih območij
3. Predlog ukrepov za zboljšanje količinskega in kakovostnega stanja vodonosnikov


DELOVNI SKLOP 5 - SMERNICE ZA SISTEM ZA UPRAVLJANJE S ČEZMEJNIMI PODZEMNIMI VODAMI

1. Vključevanje interesnih skupin (deležnikov) in vključevanje javnosti (sciološki vidik) pri implementaciji Okvirne vodne direktive (vidik podzemnih voda)
2. Smernice in predlog strategije zaščite vodonosnikov in skupnih načrtov nekompetitivne rabe
3. Smernice za čezmejni sistem za upravljanje s podzemnimi vodami


DELOVNI SKLOP 6 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

1. Internetna stran
2. Komunikacija s strokovno in širšo javnostjo
3. Publiciranje
 

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije